ตำราราม AN353 (ANT3053) สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี รองศาตราจารย์ดร.ดำรง ฐานดี

84฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 บทนำ

ภาคที่ 1 การเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่

บทที่ 2 เกาหลีใต้ยุคใหม่

บทที่ 3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 4 ยุคแห่งการปฏิรูป

บทที่ 5 ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข

บทที่ 6 การเมืองและเศรษฐกิจ ปี 2000

ภาคที่ 2 วัฒนธรรมเกาหลี

บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี

บทที่ 8 อาหารเกาหลี

บทที่ 9 อาหารกิมจิ

บทที่ 10 วัฒนธรรมและเครื่องดื่มประกอบแอลกอฮอล์

ภาคที่ 3 คนแลัสังคมเกาหลี

บทที่ 11 คนเกาหลี : มุมมองจากคนเกาหลี

บทที่ 12 คนเกาหฃีในสายตาของชาวต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg