เอกสารคณะม.ราม POL3101 การเมืองเปรียบเทียบ อาจารย์ ดร. กฤติธี ศรีเกตุ

65฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน
***หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 20บาทต่อเล่ม
ประกอบด้วย
บทที่ 1 พื้นฐานทางความคิดในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
บทที่ 2 แนงทางและวิธีการในการศีกษาการเมืองเปรียบเทียบ
บทที่ 3 ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
บทที่ 4 แนววิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง
บทที่ 5 แนววิเคราะห์หลังสมัยใหม่
บทที่ 6 แนววิเคราะห์ชนชั้นนำนิยม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg