เอกสารคณะม.ราม POL4348 วิชากำหนดและประเมินโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์

51฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน
***หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 20บาทต่อเล่ม

ประกอบด้วย
-การวางแผนและการจัดทำโครงการของภาครัฐ
-ปทัสถาน(Concept) เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
-ความหมายของโครงการ
-คุณลักษณะของโครงการ
-องค์ประกอบของโครงการ
-รูปแบบการวางแผนโครงการ
-ตัวอย่างรูปแบบ (from) ของโครงการในรูป traditional model
-การวางแผนโครงการด้วย PERT
-การวางแผนโครงการในรูปตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Method)
-แนวความคิดพื้นฐานในการสร้างตัวแบบเหตุผลสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg