เอกสารคณะม.ราม POL3128 แนวทางวิเคราะห์ทฤษฎีการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริฐทรัพย์

116฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

-เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน
***หมายเหตุ ทางร้านไม่ใช่ศูนย์จำหน่ายของทางคณะฯ จึงมีค่าบริการเพิ่ม 20บาทต่อเล่ม
ประกอบด้วย
บทที่ 1. รัฐศาสตร์กับแนวคิดทางวิเคราะห์
บทที่ 2 วิวัฒนาการแนววิเคราะห์ในรัฐศาสตร์
บทที่ 3 แนววิเคราะห์เชิงสถาบัย
บทที่ 4 แนววิเคราะห์เชิงระบบ
บทที่ 5 แนววิเคราะห์กลุ่มผลประโยชน์
บทที่ 6 แนววิเคราะห์เชิงพัฒนาการเมือง
บทที่ 7 แนววิเคราะห์เชิงนโยบายและการตัดสินใจ
บทที่ 8 แนววิเคราะห์เชิงเกมและเศรษฐศาสตร์นิยม
บทที่ 9 แนวทางวิเคราะห์เชิงมาร์กซ์ซิสต์
บทที่ 10 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางวิเคราะห์ต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg