ตำราราม POL4229 (PS343) 61051 การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา

96฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 สถานะของแอฟริกาในเวทีโลก

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์แอฟริกา : การกำเนิดของมนุษยชาติถึงอาณานิคม

บทที่ 3 การสร้างเอกภาพของแอฟริกา และบูรณาการเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคในแอฟริกา

บทที่ 4 แนวคิด และทฤษฎีในการศึกษา การเมืองระหว่างประเทศในแอฟริกา

บทที่ 5 แอฟริกากับนานาชาติ

บทที่ 6 กลุ่มก่อการร้ายในแอฟริกากับสหรัฐฯ

บทที่ 7 สรุปแนวโน้ม และอนาคตแอฟริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg