ตำราราม POL3246 63077 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ

257฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ปฐมบทของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 2 มุมมองและวิธีการในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 3 เครื่องมือของรัฐในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 4 การก่อร่างสร้างตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 5 ระบบทุนนิยมในโลกแห่งอังกฤษ : จากการปฎิวัติอุตสาหกรรมสู่ลัทธิจักรวรรดินิยม

บทที่ 6 พลวัตรและวิกฤติการโลกในช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลก

บทที่ 7 ระเบียบโลกในยุคหลังสงครามครั้งที่สอง และสงครามเย็น

บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจชะงักงันและการเปลี่ยนผ่านสู่เสรีนิยมใหม่ ค.ศ.1969-1980

บทที่ 9 ปัจฉิมบทของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg