ตำราราม POL3316 [(PS368) (PA333)] 63091 การบริหารรัฐวิสาหกิจ

84฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การบริการของรัฐ

บทที่ 2 การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ

บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการ

บทที่ 4 วิวัฒนาการรัฐวิสาหกิจ

บทที่ 5 รัฐวิสาหกิจ

บทที่ 6 การบริการของรัฐวิสาหกิจ

บทที่ 7 ปัญหาของระบบราชการกับปัญหาของรัฐวิสาหกิจ

บทที่ 8 นโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

บทที่ 9 การพัฒนารัฐวิสาหกิจ

บทที่ 10 การควบคุมและการประเมินรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg