ชีทราม ชุดเจาะเกราะ KOR 1001 (KO101) ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1(ข้อสอบปรนัย)

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีทราม ชุดเจาะเกราะ KOR1001 (KO101) ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1(ข้อสอบปรนัย)

ใช้สอบภาคเฉพาะสอบปลายภาค 1/64 และ E-Testing 1/64 (สอบซ่อม ภาค2,S/2563)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.