ตำราราม POL2100 (PS130) 62235 การปกครองเปรียบเทียบ

78฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.อุษา ใบหยก,รศ.ดร.ธนาสฟษฎิ์ สตะเวทิน,ศ.ดร.จิโชค วีระสย,ดร.วิโชติ วัณโณ

พิมพ์ครั้งที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 จำนวน 500 เล่ม

ประกอบด้วย

บทนำ การศึกษาการปกครองเปรียบเทียบ

บทที่ 1 การเมืองการปกครองในประเทศอังกฤษ

บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกา

บทที่ 3 การเมืองการปกครองในประเทศอิตาลี

บทที่ 4 การเมืองการปกครองในสหพันธรัฐรัสเซีย

บทที่ 5 การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเซียอาคเนย์

บทที่ 6 การเมืองการปกครองในประเทศอินเดีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg