ตำราราม POL2106 62085 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ผศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล

56฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ปรัชญาการเมือง คืออะไร

บทที่ 2 ทำไมเราต้องอยู่ในสังคมการเมือง

บทที่ 3 ทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมาย

บทที่ 4 ใครควรจะเป็นผู้ปกครอง

บทที่ 5 เรามีเสรีภาพหรือไม่

บทที่ 6 เราควรกระจายทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งในสังคมอย่างไร

พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg