ตำราราม LAW4084 (LAW4184) (LAW2049) 62174 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน อ.สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์

417฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ภาพรวมระบบการเงินและตลาดการเงิน

บทที่ 2 สถาบันการเงิน

บทที่ 3 ธนาคารกลาง

บทที่ 4 วิกฤตเศรษฐกิจ

บทที่ 5 การกำกับดูแลสถาบันการเงินในระดับสากล

บทที่ 6 การกำกับสถาบันการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการเงืน

ปีที่พิมพ์:กันยายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg