คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล สสจ.) ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล สสจ.) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* ความรู้ด้านการประสานงาน 

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม                                                                  

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* งานสารบรรณ

* การเขียนหนังสือราชการ 

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล   

* แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                           

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ 

* แนวข้อสอบงานการเงินและบัญชี 

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,