ตำราราม LAW3108 (LAW3008) 63139 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2 ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์

95฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 2 ภาค

ภาคที่ 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

บทที่ 1 หลักเกณฑ์การยื่นฟ้องคดีอาญาและการตรวจคำฟ้อง

บทที่ 2 ไต่สวนมูลฟ้อง

บทที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมการฟ้องและคำให้การ

บทที่ 4 การขาดนัดของโจทย์ในคดีอาญา

บทที่ 5 การพิจารณา

บทที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง

ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา

บทที่ 1 อุทธรณ์

บทที่ 2 ฎีกา

ปีที่พิมพ์ตุลาคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg