ตำราราม LAW3034 (LAW3134) 61135 นิติเวชศาสตร์(ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์,ผศ.พล.อ.ต.นพ.วิชาญ เปี้ยวนิ่ม)

105฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติวิชานิติเวชศาสตร์

บทที่ 2 การศึกษาวิชาแพทย์

บทที่ 3 ความเป็นมาของการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

บทที่ 4 กฎหมายวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

บทที่ 5 กฎหมายควบคุมสถานพยาบาล

บทที่ 6 กฎหมายควบคุมยา

บทที่ 7 วิธีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

บทที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์

บทที่ 9 กฎหมายอาญากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

บทที่ 10 นิติจิตเวชศาสตร์

บทที่ 11 พฤติกรรมผิดปรกติทางเพศกับกฎหมาย

บทที่ 12 พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดทางเพศ

บทที่ 13 พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดฐานทำให้แท้งลูก

บทที่ 14 บาดแผลกับกฎหมาย

บทที่ 15 ลักษณะพิเศษของบาดแผลเกิดจากกระสุนปืนและระเบิด

บทที่ 16 การเกิด การตาย กับกฎหมาย

บทที่ 17 การชันสูตรพลิกศพ

บทที่ 18 เหตุตายจากการตายโดยผิดธรรมชาติ

บทที่ 19 การตายโดยยังมิปรากฎเหตุ

บทที่ 20 พฤติกรรมที่ตาย
ปีที่พิมพ์:มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg