ตำราราม LAW4002 (LAW4102) 58230 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รศ.สุรชัย สุวรรณปรีชา

75฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ

บทที่ 2 พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ

บทที่ 3 การเตรียมคดี

บทที่ 4 การเตรียมคดีแพ่ง

บทที่ 5 การเรียบเรียงคำคู่ความ

บทที่ 6 การเรียบเรียงคำให้การ

บทที่ 7 การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา

บทที่ 8 การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง

บทที่ 9 การเตรียมคดีในชั้นพิจารณา

บทที่ 10 การซักถามพยาน

บทที่ 11 การทำคำแถลงการณ์

ภาคผนวก ปีที่พิมพ์:พ.ศ.2558

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg