ตำราราม LAW3059 (LAW3159) (LAW2034) 61142 สถาบันกฎหมายอเมริกัน(Fredrick Ceely,Esq.)

71฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

Chapter One; Political Power in the United States

Chapter Two; The American Court System

Chapter Three; Sources of Law

Chapter Four; Criminal Law vs. Civil Law

Chapter Five; American Commercial Law

Chapter Six; American Business Entities

Chapter Seven; Alternate Dispute Resolution

Chapter Eight; Tiral Court Procedure

Chapter Nine; Staning and Jurisdiction

Chapter Ten; The United States Constitution

ปีที่พิมพ์:มิถุนายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg