ตำราราม LAW3112 (LAW3012) 64074 กฏหมายปกครอง ศ.(พิเศษ)ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

58฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฏหมายปกครอง

บทที่ 2 การจัดองค์กรของรัฐ

บทที่ 3 บุคลากรภาครัฐ

บทที่ 4 การกระทำทางปกครอง

บทที่ 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร วรรณากรรมแนะนำ

พิมพ์ครั้งที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg