ตำราราม LAW2047 (LAW4187) (LAW4087) 60021 ปัญหาในกฏหมายพาณิชย์(รศ.มรกต ศรีจรุณรัตน์)

75฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ปัญหาการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดอกเบี้ย

บทที่ 2 ฏีกาปัญหาข้อกฏหมายตามป.พ.พ มาตรา 7

บทที่ 3 การคิดดอกเบี้ยในสถาบันการเงิน

บทที่ 4 ปัญหาตาม ป.พ.พ.มาตรา 10 และการนำสืบ

บทที่ 5 นิติกรรมที่เป็นโมฆะแยกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้

บทที่ 6 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

บทที่ 7 ประเภทและผลกระทบความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บทที่ 8 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันการเงินและผู้บริหารระดับสูง บรรณานุกรม

ปีที่พิมพ์:กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg