ตำราราม LAW3013 (LAW3113) 59153 กฎหมายแพ่ง(รศ.นิมิต ชิณเครือ)

54฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บุคคล

บทที่ 2 นิติกรรม

บทที่ 3 ทรัพย์

บทที่ 4 ครอบครัว

บทที่ 5 มรดก

ปีที่พิมพ์:2557

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg