คู่มือสอบพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน

* ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ 

* ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ

* จัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , PowerPoint)

* ภาษาไทยเนื้อหาหลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา   – เสียงและอักษรไทย   – หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร   – ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง   – การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย  – การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ   – แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำ   – แนวข้อสอบเรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง   – แนวข้อสอบเรื่องการใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)  – แนวข้อสอบเรื่องสำนวน สุภาษิต คำพังเพย   – แนวข้อสอบเรื่องการใช้คำราชาศัพท์   – แนวข้อสอบเรื่องโวหารภาพพจน์  – แนวข้อสอบเรื่องโวหารการเขียน   – แนวข้อสอบการเติมคำลงในช่องว่าง  – แนวข้อสอบเรื่องการอ่านและทำความเข้าใจบทความ   – แนวแนวข้อสอบหลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา   – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2   – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3   – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชุดที่ 3.                                                                                            

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,