คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น กรมประมงปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น กรมประมงปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์

* วิทยาศาสตร์ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

* ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005

* แนวข้อสอบความรู้ทางเคมี

* แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,