คู่มือสอบพนักงานบริการ กรมแพทย์ทหารบก ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานบริการ กรมแพทย์ทหารบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563                                                   

* แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

* การใช้งาน MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งาน MicrosoftExcel พร้อมแนวข้อสอบ

* การใช้งาน MicrosoftPowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร 

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน

* แนวข้อสอบงานบริการ 

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ 

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ 

* แนวข้อสอบงานธุรการ 

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,