คู่มือสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเขียนบทความ สารคดี

* การเขียนบทสัมภาษณ์

* การจัดนิทรรศการ

* การใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* แนวข้อสอบ  ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ  ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ  ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ  ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ  ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบ  ชุดที่ 6.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,