คำอธิบายกฎหมายปกครอง

320฿

หมวดหมู่:

คำอธิบายกฎหมายปกครอง

โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

บทคัดย่อ/
สารบัญ
ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ ภาค 3 บุคลากรของรัฐ ภาค 4 การกระทำทางปกครอง ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร รายละเอียด ชื่อผู้แต่ง : 
รหัสสินค้า : 9786162699535

น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top