หนังสือ Dictionary for Students พจนานุกรม Eng-Thai ฉบับนักเรียนประถม

79฿

พจนานุกรมศัพท์สำหรับนักเรียนที่คัดสรรคำน่ารู้ และความหมายของคำหลากหลายค้นหาง่าย เหมาะกับการใช้งานจริง 5 เหตุผลที่ต้องมีพจนานุกรมเล่มนี้ 1.นำเสนอคำศัพท์ที่ใช้บ่อยและสำคัญในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 2.ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ น่าเชื่อถือ 3.ครบถ้วนทั้งคำแปล วิธีอ่านออกเสียง และระบุประเภทของคำ 4.ออกแบบจัดรูปเล่มช่วยให้ค้นหาคำง่ายขึ้น 5.ผลิตด้วยวัสดุดี มีคุณภาพสูง คำนิยมสำหรับหนังสือเล่มนี้ โดยครูเบลล์ (กานต์กัลฟ์ บุญเลิศเหมานนท์) นักแปลอิสระ และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ

น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top