หนังสือ ศัพท์สอบ Toeic (1200 Keywords for the new toeic)

550฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ศัพท์สอบ TOEIC (1200 Keywords for the NEW TOEIC) เพราะพื้นฐานสำคัญที่สุดในการสอบ TOEIC คือคำศัพท์ + รวมคำศัพท์ในข้อสอบ NEW TOEIC จำนวนมาก + เก็งศัพท์ออกสอบบ่อยครอบคลุม 30 สถานการณ์จริง + รากศัพท์ Prefix Synonym Antonym + แบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย + แนะวิธีฝึกฝนเพื่อให้ได้คะแนนสูง 860-990 + แถมฟรีไฟล์เสียง MP3 มีหลายสำเนียง เสมือนจริง ประวัติทีมผู้เขียน 1. Curtis M. Revis-Seubert การศึกษามหาวิทยาลัยไอดาโฮ (University of Idaho) วิชาเอกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) และวิชาโทธุรกิจ (Business) เคยศึกษาคอร์สธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีผลงาน Fiction และ Non-fiction เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์และสำนักพิมพ์จำนวนมาก ปัจจุบันอาศัยในประเทศญี่ปุ่น ทำงานด้านงานเขียนและการสอนภาษาอังกฤษ ผู้แต่งหนังสือ อาทิ Absolute Financial English: All the Basics You Need to Know 2. Michelle Witte เกิดที่สหรัฐอเมริกา เคยทำงานสอนการฝึกอบรมเขียนภาษาอังกฤษ ต่อมาย้ายไปทำงานสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ทำงานสอนภาษาอังกฤษในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งแต่งตำราสอนภาษาอังกฤษหลายเล่ม 3. Jennifer Chen จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรียบเรียงตำราสอนภาษาอังกฤษ บรรณาธิการนิตยสารภาษาอังกฤษ ล่ามบริษัทที่ปรึกษา มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและเรียบเรียงหนังสือกว่าสิบปี ปัจจุบันรับผิดชอบสอนวิชา TOEIC โดยเฉพาะ หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังช่วยผู้อ่านที่ต้องการสอบ TOEIC ใหม่ได้คะแนนสูงฝึกฝนคำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด!

  • สารบัญ
  • แนะนำ NEW TOEIC วิธีใช้หนังสือ แผนการอ่านหนังสือ 01 – Recruitment & Interview การสรรหาพนักงานและสัมภาษณ์ 02 – Salary & Benefits เงินเดือนและผลประโยชน์ 03 – Company Events กิจกรรมบริษัท 04 – Personnel บุคลากร 05 – The Office สำนักงาน 06 – Equipment & Repair อุปกรณ์และการซ่อมแซม 07 – Documentation & Administration เอกสารและการบริหาร 08 – Announcement การประกาศ 09 – Finance & Accounting การเงินและบัญชี 10 – Investments การลงทุน 11 – Business Operation การดำเนินธุรกิจ 12 – Contract & Warranty สัญญาและการรับประกัน 13 – Research & Development การวิจัยและพัฒนา 14 – Production & Quality Control การผลิตและการควบคุมคุณภาพ 15 – Retail & Purchasing ค้าปลีกและจัดซื้อ 16 – Sales & Services การขายและบริการ 17 – Marketing & Business Planning การตลาดและการวางแผนธุรกิจ 18 – Advertisement & Media การโฆษณาและสื่อ 19 – Conferences & exhibitions การประชุมและนิทรรศการ 20 – Presentations & Charts การนำเสนอและแผนภูมิ 21 – Negotiations การเจรจา 22 – Communication การสื่อสาร 23 – Emergencies สถานการณ์ฉุกเฉิน 24 – Dining & Accommodation การรับประทานอาหารและที่พัก 25 – Travel & Transportation การท่องเที่ยวและขนส่ง 26 – Performances & Shows การแสดง 27 – Life & Recreation ชีวิตและการพักผ่อนหย่อนใจ 28 – Politics & Society การเมืองและสังคม 29 – Medication การรักษาพยาบาล 30 – Charity การกุศล Confusing Words อธิบายคำศัพท์ที่สับสนง่าย Answers & Translations คำตอบและคำแปล Index ดัชนี
น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top