คู่มือสอบช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

* ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า

* การจัดทำแบบแปลนระบบไฟฟ้า

* มอเตอร์ไฟฟ้า

* แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3. 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,