คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

* เจาะข้อสอบ ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

* ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

* ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

* การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ

* การสุ่มตัวอย่าง (sampling)

* การวิจัยและสถิติ

* การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

* การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล

* การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

* การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,