เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 BC-36729

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36729 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 BC-36729 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

* เจาะข้อสอบกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร

* เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* เจาะข้อสอบการขอคืนอากร

* เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วินัยและการรักษาวินัย

* เจาะข้อสอบข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาบรรณาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2552

* เจาะข้อสอบการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

* เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

* เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

* เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

* สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการสอบนักวิชาการศุลกากร

* ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวข้องกับกฏหมายศุลกากร กฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,