คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* แนวข้อสอบหลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

* หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

* การประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน

* แนวข้อสอบหลักการแนวทางในการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน

* แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคล

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,