คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

* แนวข้อสอบ การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ

* การใช้งานโปรแกรม Microsoft office word , Excel , PowerPoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,