คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า กรมทางหลวงชนบท ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า กรมทางหลวงชนบท ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

* แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์และหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556

* มาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า

* การส่งจ่ายระบบไฟฟ้ากำลัง

* เครื่องกลไฟฟ้า

* ระบบอาณัติสัญญาณ

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,