คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การบริหารแผนงานโครงการ

* การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การวางแผน

* การบริหารราชการและงบประมาณ

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,