คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

* พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ

* การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างเบื้องต้น

* การบริหารงานก่อสร้าง

* การปรับปรุงและซ่อมแซมงานก่อสร้าง

* การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง

* การปฏิบัติงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* รวมแนวข้อสอบงานโยธา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,