คู่มือสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

* แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์และหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ

* พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549

* ระเบียบกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยการชั่งน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาของยานพาหนะ บนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2548

* ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบทเรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบท ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

* ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ

* การออกแบบ เขียนแบบ

* ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ

* การประมาณราคา

* ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง

* การบำรุงรักษาทาง

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง

* รวมแนวข้อสอบงานโยธา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,