กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 มิ.ย. 2564

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 มิ.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้านเคมี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ E-mail : panida.toey@gmail.comติดต่อ กองเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ชุมชน
โทร. 02-201-7107 (ตามวันและเวลาราชการ)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 13 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
    2.1 สำเนาบัตรประชาชน
    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
    2.3 สำเนาใบรับรองจบการศึกษา และทรานสคริปผลคะแนนเฉลี่ยรายเทอม
    2.4 เอกสารแนะนำตัว (Resume)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์