คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

* พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550

* พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร

* ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

* ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

* การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์

* แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.    

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,