กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 พ.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานจ้างเหมาบริการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครส่วนท้าย “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสาร โดยสามารถส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ ดังนี้

  1. ยื่นชองเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมลงลายมือชื่อ วันและ เวลาที่ยื่นในแบบฟอร์ม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ส่งพระราม ๖) กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา พร้อมวงเล็บมุมชองล่างขวาว่า “สมัครงานตำแหน่งนักวิจัยเขตแดนของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย” ในวันและเวลาราชการ หรือ
  2. ล่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าถึง “ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ พร้อมวงเล็บมุมซองล่างขวาว่า “สมัครงานตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน”

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ