คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

* กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

* อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

* กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

* ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Materials)

* กลศาสตร์ของวัสดุ Mechanics of Materials

* การสันดาปภายใน (Internal combustion engine)

* ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ

* ความรู้ด้านเครื่องกล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์

* ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร

* ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป

* ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม

* แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล

* แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,