คู่มือสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

* การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS

* ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ

* ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

* การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,