คู่มือสอบนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

* ประกาศ วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,