คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน /โครงการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบงานเลขานุการ

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)

* แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

* แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)

* แนวข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,