คู่มือสอบพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

* วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ

* ความสำคัญของการท่องเที่ยว

* ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

* มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

* การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย

* พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

* ความรู้ภาษาอังกฤษ

* ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

* แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.

* ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

* ความรู้เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

* ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

* การพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

* การพัฒนาการท่องเที่ยว และการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ

* การส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

* การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการท่องเที่ยว

* แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)

* แนวข้อสอบการท่องเที่ยว

* แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบแบบ ถาม-ตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,