หนังสือ คู่มือสอบตั๋วทนายความสำคัญข้อสอบปรนัยและมารยาททนายความ (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี)

250฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบตั๋วทนายความสำคัญข้อสอบปรนัยและมารยาททนายความ (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี)

ผู้แต่ง :พิเชฐ โพธิวิจิตร,ปิติ โพธิวิจิตร,ปริญญ์ โพธิวิจิตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg