สรุปชีทราม PSY2005 / PC263 สรุปจิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

40฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

PSY2005 / PC263 สรุปจิตวิทยาสังคมเบื้องต้น

 

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

เนื้อหาประกอบด้วย
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ การถูกใจกัน และความรัก บทที่ 3 การรับรู้ทางสังคม บทที่ 4 การคล้อยตามกัน บทที่ 5 ความก้าวร้าว บทที่ 6 ทัศนคติ บทที่ 7 พฤติกรรมกลุ่ม บทที่ 8 ผู้นำ สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg