สรุปชีทราม INT1004 / IT104 สรุปคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

50฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

INT1004 / IT104 สรุปคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 โลกของคอมพิวเตอร์ บทที่ 2 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ บทที่ 4 หน่วยความจำอนุกรณ์ บทที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์และการส่งต่อข้อมูล บทที่ 6 ระบบปฏิบัติการ บทที่ 7 โปรแกรมประยุกต์ บทที่ 8 โปรแกรมประมวลผลคำ บทที่ 9 โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานประเภทต่าง ๆ บทที่ 10 ระบบฐานข้อมูล บทที่ 11 แนวทางในการเขียนโปรแกรม บทที่ 12 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ บทที่ 13 ระบบสนับสนุนการบริหาร บทที่ 14 สายงานทางคอมพิวเตอร์บทที่ 15 ระบบจำนวน สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg