สรุปชีทราม MGT3102 / GM306 สรุปการภาษีอากร

54฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

MGT3102 / GM306 สรุปการภาษีอากร
สารบัญ
– บทนำ – หมวด 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร – หมวด 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา + บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา + บทที่ 2 วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – หมวด 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล – หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม – หมวด 5 ภาษีธรกิจเฉพาะ – หมวด 6 ภาษีศุลกากร + บทที่ 1 บททั่วไป + บทที่ 2 พิกัดอัตราศุลกากร + บทที่ 3 การจัดเก็บอากร + บทที่ 4 ความรับผิดในการเสียภาษี + บทที่ 5 การกำหนดท่าหรือที่เพื่อการนำเข้าและส่งออก + บทที่ 6 การควบคุมสินค้าเข้าออก + บทที่ 7 การจัดตั้งคลังสินค้า + บทที่ 8 สินค้าผ่านประเทศ + บทที่ 9 ของตกค้าง ของริบ ของยึด – หมวด 7 ภาษีสรรพสามิต
สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg