สรุปชีทราม LAW4008 / LA408 / LW 402 สรุปกฎหมายที่ดิน

42฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW4008 / LA408 / LW 402 สรุปกฎหมายที่ดิน
บทนำ
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 บทที่ 1 ความหมายและการแบ่งประเภทของที่ดิน
 บทที่ 2 สิทธิในที่ดินและหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน
 บทที่ 3 การโอนที่ดิน
หมวด 2 การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 หลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินฯ ทั้งตำบล
 หลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดิน ฯ เป็นการเฉพาะราย
 ผู้มีสิทธิขอออกโฉนดที่ดิน
หมวด 3 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 บทที่ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจดทะเบียน
 บทที่ 2 การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 บทที่ 3 การจดทะเบียนการได้มาซึ่่งที่ดินโดยการครอบครอปรปักษ์
 บทที่ 4 การขอจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินและการรวมที่ดิน
 บทที่ 5 การขอจดทะเบียนเกี่ยวกับมรดก
 บทที่ 6 การอายัดที่ดิน
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg