ข้อสอบชีทราม LAW4104 / LAW4004 / LW401 เฉลยกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

62฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/63 : 1/63 : S/62 : 1/62 : S/61 : 1/61 :  ฯลฯ

18 ภาคล่าสุด

ข้อสอบอัตนัยล้ว มี 4 ข้อ วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ
เข้าใจง่ายอธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg