ข้อสอบชีทราม LAW4004 / LA404 / LW401 เฉลยกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

60฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/63 : S/62 : 1/62 : S/61 : 1/61 :  ฯลฯ 18 ภาคล่าสุด

ข้อสอบอัตนัยล้ว มี 4 ข้อ วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ เข้าใจง่ายอธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg