สรุปชีทราม LAW3003 / LA303 / LW304 สรุปกฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

64฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3003 / LA303 / LW304 สรุปกฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

สารบัญ
+ บททั่วไป + ส่วนที่ 1 การหมั้น – บทที่ 1 การหมั้น – บทที่ 2 ผลของการหมั้น – บทที่ 3 การระงับสิ้นไปแห่งสัญญาหมั้นและอายุความ + ส่วนที่ 3 การสมรส – บทที่ 1 เงื่อนไขแห่งการสมรส – บทที่ 2 ผลของการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรส – บทที่ 3 การสมรสที่เป็นโมฆะ – บทที่ 4 การสมรสที่เป็นโมฆียะ – บทที่ 5 บิดามารดากับบุตร + ส่วนที่ 3 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา – บทที่ 1 สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา – บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา – บทที่ 3 การจัดการสินสมรส – บทที่ 4 หนี้สินของสามีกับภริยา + ส่วนที่ 4 การสิ้นสุดแห่งการสมรส – บทที่ 1 ความตาย – บทที่ 2 การหย่า – บทที่ 3 ผลของการหย่า
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ + สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ + สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น + ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ + ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ + นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย + นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg